گرمکن تک دیگ، تک خشاب

 

دارای تایمر تفکیک شده 

بدون دیگ یدک

سبک و کم مصرف